HĐTS là gì? Ý nghĩa của từ hđts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

HĐTS là gì? Ý nghĩa của từ hđts

HĐTS là gì ?

HĐTS là “Hội đồng tuyển sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HĐTS

HĐTS có nghĩa “Hội đồng tuyển sinh”.

HĐTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HĐTS là “Hội đồng tuyển sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HĐTS:
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ SN: Sinh năm.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ DT: Dự tuyển.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HS: Học sinh.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ XH: Xã hội.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ SN: Sinh ngày.
+ VS: Vệ sinh.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
...

Post Top Ad