GĐĐH là gì? Ý nghĩa của từ gđđh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

GĐĐH là gì? Ý nghĩa của từ gđđh

GĐĐH là gì ?

GĐĐH là “Giám đốc điều hành” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GĐĐH

GĐĐH có nghĩa “Giám đốc điều hành”.

GĐĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GĐĐH là “Giám đốc điều hành”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GĐĐH:
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ PGĐ: Phó giám đốc.
+ ĐK: Điều kiện.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ TGĐ: Tổng giám đốc.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
...

Post Top Ad