GĐ là gì? Ý nghĩa của từ gđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

GĐ là gì? Ý nghĩa của từ gđ

GĐ là gì ?

là “Giám đốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GĐ

có nghĩa “Giám đốc”.

GĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Giám đốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GĐ:
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ PGĐ: Phó giám đốc.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
...

Post Top Ad