HLV là gì? Ý nghĩa của từ hlv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

HLV là gì? Ý nghĩa của từ hlv

HLV là gì ?

HLV là “Huấn luyện viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HLV

HLV có nghĩa “Huấn luyện viên”.

HLV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLV là “Huấn luyện viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HLV:
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ UV: Ủy viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ NV: Nhân viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ HL: Huấn luyện.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ ĐRL: Điểm rèn luyện.
+ PV: Phóng viên.
+ BTV: Biên tập viên.
+ HV: Học viên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ GV: Giảng viên.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
...

Post Top Ad