HKTT là gì? Ý nghĩa của từ hktt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

HKTT là gì? Ý nghĩa của từ hktt

HKTT là gì ?

HKTT là “Hộ khẩu thường trú” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HKTT

HKTT có nghĩa “Hộ khẩu thường trú”.

HKTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HKTT là “Hộ khẩu thường trú”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HKTT:
+ XK: Xuất khẩu.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
...

Post Top Ad