HPHN là gì? Ý nghĩa của từ hphn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

HPHN là gì? Ý nghĩa của từ hphn

HPHN là gì ?

HPHN là “Hòa Phát Hà Nội ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HPHN

HPHN có nghĩa “Hòa Phát Hà Nội ”.

HPHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HPHN là “Hòa Phát Hà Nội ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HPHN:
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad