HVNCLC là gì? Ý nghĩa của từ hvnclc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

HVNCLC là gì? Ý nghĩa của từ hvnclc

HVNCLC là gì ?

HVNCLC là “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HVNCLC

HVNCLC có nghĩa “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

HVNCLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HVNCLC là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HVNCLC:
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ NL: Năng lượng.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CĐDC: Chất độc da cam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
...

Post Top Ad