KCB là gì? Ý nghĩa của từ kcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KCB là gì? Ý nghĩa của từ kcb

KCB là gì ?

KCB là “Khám chữa bệnh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KCB

KCB có nghĩa “Khám chữa bệnh”.

KCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KCB là “Khám chữa bệnh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KCB:
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ BV: Bệnh viện.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
...

Post Top Ad