HNHT là gì? Ý nghĩa của từ hnht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

HNHT là gì? Ý nghĩa của từ hnht

HNHT là gì ?

HNHT là “Hội nghị hiệp thương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HNHT

HNHT có nghĩa “Hội nghị hiệp thương”.

HNHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HNHT là “Hội nghị hiệp thương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HNHT:
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ LH: Liên hiệp.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ HCVL: Hội chợ việc làm .
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ KTM: Khu thương mại.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ : Nghị định.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad