KDDV là gì? Ý nghĩa của từ kddv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

KDDV là gì? Ý nghĩa của từ kddv

KDDV là gì ?

KDDV là “Kinh doanh dịch vụ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDDV

KDDV có nghĩa “Kinh doanh dịch vụ”.

KDDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDDV là “Kinh doanh dịch vụ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDDV:
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ DV: Dịch vụ.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
...

Post Top Ad