KĐS là gì? Ý nghĩa của từ kđs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

KĐS là gì? Ý nghĩa của từ kđs

KĐS là gì ?

KĐS là “Khu đường sông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KĐS

KĐS có nghĩa “Khu đường sông”.

KĐS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KĐS là “Khu đường sông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KĐS:
+ KV: Khu vực.
+ KDC: Khu dân cư.
+ QK: Quân khu.
+ KV2: Khu vực 2.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ KV3: Khu vực 3.
+ KV1: Khu vực 1.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ KDL: Khu du lịch.
...

Post Top Ad