KHLS là gì? Ý nghĩa của từ khls - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

KHLS là gì? Ý nghĩa của từ khls

KHLS là gì ?

KHLS là “Khoa học lịch sử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHLS

KHLS có nghĩa “Khoa học lịch sử”.

KHLS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHLS là “Khoa học lịch sử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHLS:
+ KDL: Khu du lịch.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ HS: Học sinh.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ SYLL: Sơ yếu lý lịch.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ GK: Giáo khoa.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ HB: Học bổng.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HV: Học viên.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SD: Sử dụng.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
...

Post Top Ad