KQT là gì? Ý nghĩa của từ kqt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KQT là gì? Ý nghĩa của từ kqt

KQT là gì ?

KQT là “Không quan tâm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KQT

KQT có nghĩa “Không quan tâm”.

KQT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KQT là “Không quan tâm”.

Viết tắt KQT với nghĩa khác:
+ Kết quả thi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KQT:
+ HSĐKDT: Hồ sơ đăng ký dự thi.
+ ĐKDT: Đăng ký dự thi.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TCKH: Trái cây không hạt.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ KLĐT: Kết luận điều tra.
+ TT: Trung tâm.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ HQ: Hải quan.
+ QH: Quan hệ.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
...

Post Top Ad