KDC là gì? Ý nghĩa của từ kdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KDC là gì? Ý nghĩa của từ kdc

KDC là gì ?

KDC là “Khu dân cư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KDC

KDC có nghĩa “Khu dân cư”.

KDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KDC là “Khu dân cư”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KDC:
+ KDL: Khu du lịch.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ NDT: Nhân dân tệ.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ KTM: Khu thương mại.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ TĐC: Tái định cư.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ KV3: Khu vực 3.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ DS: Dân số.
...

Post Top Ad