KHCN là gì? Ý nghĩa của từ khcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

KHCN là gì? Ý nghĩa của từ khcn

KHCN là gì ?

KHCN là “Khoa học công nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHCN

KHCN có nghĩa “Khoa học công nghệ”.

KHCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHCN là “Khoa học công nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHCN:
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ CNV: Công nhân viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ BC: Bán công.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CATP: Công an thành phố.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
...

Post Top Ad