KTS là gì? Ý nghĩa của từ kts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

KTS là gì? Ý nghĩa của từ kts

KTS là gì ?

KTS là “Kiến trúc sư” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KTS

KTS có nghĩa “Kiến trúc sư”.

KTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTS là “Kiến trúc sư”.

Viết tắt KTS với nghĩa khác:
+ Kỹ thuật số.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KTS:
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ SBD: Số báo danh.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ SP: Sư phạm.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ DS: Dân số.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ PTTM: Phẫu thuật thẩm mỹ.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ MS: Mã số.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ KS: Kỹ sư.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
...

Post Top Ad