NHNNPTNT là gì? Ý nghĩa của từ nhnnptnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

NHNNPTNT là gì? Ý nghĩa của từ nhnnptnt

NHNNPTNT là gì ?

NHNNPTNT là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNNPTNT

NHNNPTNT có nghĩa “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

NHNNPTNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNNPTNT là “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNNPTNT:
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ NH: Ngân hàng.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ CPTTT: Chậm phát triển trí tuệ.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ XN: Xí nghiệp.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad