LSQ là gì? Ý nghĩa của từ lsq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

LSQ là gì? Ý nghĩa của từ lsq

LSQ là gì ?

LSQ là “Lãnh sự quán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ LSQ

LSQ có nghĩa “Lãnh sự quán”.

LSQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LSQ là “Lãnh sự quán”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến LSQ:
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
...

Post Top Ad