MTĐT là gì? Ý nghĩa của từ mtđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

MTĐT là gì? Ý nghĩa của từ mtđt

MTĐT là gì ?

MTĐT là “Máy tính điện tử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ MTĐT

MTĐT có nghĩa “Máy tính điện tử”.

MTĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTĐT là “Máy tính điện tử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MTĐT:
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ VT: Vi tính.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ ĐL: Điện lực.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
...

Post Top Ad