NHĐTPT là gì? Ý nghĩa của từ nhđtpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

NHĐTPT là gì? Ý nghĩa của từ nhđtpt

NHĐTPT là gì ?

NHĐTPT là “Ngân hàng Đầu tư phát triển” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHĐTPT

NHĐTPT có nghĩa “Ngân hàng Đầu tư phát triển”.

NHĐTPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHĐTPT là “Ngân hàng Đầu tư phát triển”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHĐTPT:
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ PTNT: Phát triển Nông thôn.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ NH: Ngân hàng.
...

Post Top Ad