ĐT là gì? Ý nghĩa của từ đt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐT là gì? Ý nghĩa của từ đt

ĐT là gì ?

ĐT là “Đào tạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐT

ĐT có nghĩa “Đào tạo”.

ĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐT là “Đào tạo”.

Viết tắt ĐT với nghĩa khác:
+ Điện thoại.
+ Đã trả.
+ Đồng Tháp.
+ Đội tuyển.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐT:
+ DT: Dự tuyển.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐTLA: Đồng tính luyến ái.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long.
+ : Hội đồng.
...

Post Top Ad