ĐTĐ là gì? Ý nghĩa của từ đtđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

ĐTĐ là gì? Ý nghĩa của từ đtđ

ĐTĐ là gì ?

ĐTĐ là “Đái tháo đường” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐTĐ

ĐTĐ có nghĩa “Đái tháo đường”.

ĐTĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐTĐ là “Đái tháo đường”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐTĐ:
+ KĐS: Khu đường sông.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ ĐS: Đường sắt.
...

Post Top Ad