DNT là gì? Ý nghĩa của từ dnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

DNT là gì? Ý nghĩa của từ dnt

DNT là gì ?

DNT là “Doanh nghiệp trẻ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DNT

DNT có nghĩa “Doanh nghiệp trẻ”.

DNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNT là “Doanh nghiệp trẻ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNT:
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ NN: Nông nghiệp.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ TTO: Tuổi Trẻ Online.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ DN: Doanh nhân.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad