DNVN là gì? Ý nghĩa của từ dnvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

DNVN là gì? Ý nghĩa của từ dnvn

DNVN là gì ?

DNVN là “Doanh nghiệp Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DNVN

DNVN có nghĩa “Doanh nghiệp Việt Nam”.

DNVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DNVN là “Doanh nghiệp Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DNVN:
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ ĐTVN: Đội tuyển Việt Nam.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ VTV: Đài truyền hình Việt Nam.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ BĐVN: Bóng đá Việt Nam.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ VN: Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad