NHNNVN là gì? Ý nghĩa của từ nhnnvn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

NHNNVN là gì? Ý nghĩa của từ nhnnvn

NHNNVN là gì ?

NHNNVN là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNNVN

NHNNVN có nghĩa “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

NHNNVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNNVN là “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNNVN:
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NN: Nhà nước.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ ĐTHVN: Đài truyền hình Việt Nam.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ THVN: Truyền hình Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad