NHTM là gì? Ý nghĩa của từ nhtm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NHTM là gì? Ý nghĩa của từ nhtm

NHTM là gì ?

NHTM là “Ngân hàng thương mại” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTM

NHTM có nghĩa “Ngân hàng thương mại”.

NHTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTM là “Ngân hàng thương mại”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTM:
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TM: Thương mại.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ CTSN: Chấn thương sọ não.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
...

Post Top Ad