NHTW là gì? Ý nghĩa của từ nhtw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NHTW là gì? Ý nghĩa của từ nhtw

NHTW là gì ?

NHTW là “Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTW

NHTW có nghĩa “Ngân hàng Trung ương”.

NHTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTW là “Ngân hàng Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTW:
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TH: Trung học.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ NH: Ngân hàng.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
...

Post Top Ad