NSND là gì? Ý nghĩa của từ nsnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NSND là gì? Ý nghĩa của từ nsnd

NSND là gì ?

NSND là “Nghệ sỹ nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NSND

NSND có nghĩa “Nghệ sỹ nhân dân”.

NSND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NSND là “Nghệ sỹ nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NSND:
+ NV: Nhân viên.
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ DN: Doanh nhân.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ CNV: Công nhân viên.
+ DD: Dân dụng.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ DS: Dân số.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ KDC: Khu dân cư.
...

Post Top Ad