PCT là gì? Ý nghĩa của từ pct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

PCT là gì? Ý nghĩa của từ pct

PCT là gì ?

PCT là “Phó chủ tịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCT

PCT có nghĩa “Phó chủ tịch”.

PCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCT là “Phó chủ tịch”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCT:
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ PGĐ: Phó giám đốc.
...

Post Top Ad