QHTD là gì? Ý nghĩa của từ qhtd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

QHTD là gì? Ý nghĩa của từ qhtd

QHTD là gì ?

QHTD là “Quan hệ tình dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QHTD

QHTD có nghĩa “Quan hệ tình dục”.

QHTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QHTD là “Quan hệ tình dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QHTD:
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ LH: Liên hệ.
+ GD: Giáo dục.
+ TD: Tình dục.
+ QH: Quan hệ.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
...

Post Top Ad