PCLBMN là gì? Ý nghĩa của từ pclbmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

PCLBMN là gì? Ý nghĩa của từ pclbmn

PCLBMN là gì ?

PCLBMN là “Phòng chống lụt bão miền Nam” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCLBMN

PCLBMN có nghĩa “Phòng chống lụt bão miền Nam”.

PCLBMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCLBMN là “Phòng chống lụt bão miền Nam”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCLBMN:
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ ĐNA: Đông Nam Á.
+ TVN: Than Việt Nam.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ NKKN: Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ HVN: Honda Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HHVN: Hoa hậu Việt Nam.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
...

Post Top Ad