PV là gì? Ý nghĩa của từ pv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

PV là gì? Ý nghĩa của từ pv

PV là gì ?

PV là “Phóng viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PV

PV có nghĩa “Phóng viên”.

PV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PV là “Phóng viên”.

Viết tắt PV với nghĩa khác:
+ Phỏng vấn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PV:
+ CV: Chuyên viên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ VĐV: Vận động viên.
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ SV: Sinh viên.
+ HV: Học viên.
+ ƯCV: Ứng cử viên.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HLV: Huấn luyện viên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ DV: Diễn viên.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ PS: Phóng sự.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
...

Post Top Ad