QCGNHH là gì? Ý nghĩa của từ qcgnhh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

QCGNHH là gì? Ý nghĩa của từ qcgnhh

QCGNHH là gì ?

QCGNHH là “Quy chế ghi nhãn hàng hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QCGNHH

QCGNHH có nghĩa “Quy chế ghi nhãn hàng hóa”.

QCGNHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCGNHH là “Quy chế ghi nhãn hàng hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QCGNHH:
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ QC: Quy chế.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ QN: Quy Nhơn.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ NVH: Nhà văn hóa.
...

Post Top Ad