TCN là gì? Ý nghĩa của từ tcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

TCN là gì? Ý nghĩa của từ tcn

TCN là gì ?

TCN là “Trung cấp nghề” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCN

TCN có nghĩa “Trung cấp nghề”.

TCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCN là “Trung cấp nghề”.

Viết tắt TCN với nghĩa khác:
+ Trước công nguyên.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCN:
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TQ: Trung Quốc.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ THDL: Trung học dân lập.
...

Post Top Ad