NHTQ là gì? Ý nghĩa của từ nhtq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

NHTQ là gì? Ý nghĩa của từ nhtq

NHTQ là gì ?

NHTQ là “Ngân hàng Trung Quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTQ

NHTQ có nghĩa “Ngân hàng Trung Quốc”.

NHTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTQ là “Ngân hàng Trung Quốc”.

Viết tắt NHTQ với nghĩa khác:
+ Nhập hàng Trung Quốc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTQ:
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ TQ: Trung Quốc.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ QH: Quốc hội.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ GPNK: Giấy phép nhập khẩu.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ ĐTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
...

Post Top Ad