TBT là gì? Ý nghĩa của từ tbt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TBT là gì? Ý nghĩa của từ tbt

TBT là gì ?

TBT là “Tổng biên tập” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBT

TBT có nghĩa “Tổng biên tập”.

TBT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBT là “Tổng biên tập”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBT:
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TC: Tổng cộng.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TTK: Tổng thư ký.
...

Post Top Ad