SK là gì? Ý nghĩa của từ sk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

SK là gì? Ý nghĩa của từ sk

SK là gì ?

SK là “Sân khấu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SK

SK có nghĩa “Sân khấu”.

SK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SK là “Sân khấu”.

Viết tắt SK với nghĩa khác:
+ Sức khỏe.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SK:
+ SVĐ: Sân vận động.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
...

Post Top Ad