SGTT là gì? Ý nghĩa của từ sgtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

SGTT là gì? Ý nghĩa của từ sgtt

SGTT là gì ?

SGTT là “Sài Gòn Tiếp Thị” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGTT

SGTT có nghĩa “Sài Gòn Tiếp Thị”.

SGTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGTT là “Sài Gòn Tiếp Thị”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGTT:
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CSG: Cảng Sài Gòn.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ SG: Sài Gòn.
...

Post Top Ad