SGGP là gì? Ý nghĩa của từ sggp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

SGGP là gì? Ý nghĩa của từ sggp

SGGP là gì ?

SGGP là “Sài Gòn giải phóng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGGP

SGGP có nghĩa “Sài Gòn giải phóng”.

SGGP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGGP là “Sài Gòn giải phóng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGGP:
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ SGTT: Sài Gòn Tiếp Thị.
+ PS: Phóng sự.
...

Post Top Ad