QSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ qsdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

QSDĐ là gì? Ý nghĩa của từ qsdđ

QSDĐ là gì ?

QSDĐ là “Quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QSDĐ

QSDĐ có nghĩa “Quyền sử dụng đất”.

QSDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QSDĐ là “Quyền sử dụng đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QSDĐ:
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ DD: Dân dụng.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
...

Post Top Ad