PTT là gì? Ý nghĩa của từ ptt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

PTT là gì? Ý nghĩa của từ ptt

PTT là gì ?

PTT là “Phó Thủ tướng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTT

PTT có nghĩa “Phó Thủ tướng”.

PTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTT là “Phó Thủ tướng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTT:
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ TTG: Thủ tướng.
...

Post Top Ad