SVTN là gì? Ý nghĩa của từ svtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

SVTN là gì? Ý nghĩa của từ svtn

SVTN là gì ?

SVTN là “Sinh viên tình nguyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SVTN

SVTN có nghĩa “Sinh viên tình nguyện”.

SVTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVTN là “Sinh viên tình nguyện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVTN:
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ NV3: Nguyện vọng 3.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ SN: Sinh nhật.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ TCVSG: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ NV2: Nguyện vọng 2.
+ CNV: Công nhân viên.
+ TDV: Trình dược viên.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ GV: Giảng viên.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TVV: Tư vấn viên.
+ CV: Chuyên viên.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ SV: Sinh viên.
+ GV: Giáo viên.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ HV: Học viên.
...

Post Top Ad