SP là gì? Ý nghĩa của từ sp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

SP là gì? Ý nghĩa của từ sp

SP là gì ?

SP là “Sư phạm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SP

SP có nghĩa “Sư phạm”.

SP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SP là “Sư phạm”.

Viết tắt SP với nghĩa khác:
+ Sản phẩm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SP:
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ BĐS: Bất động sản.
+ KTS: Kiến trúc sư.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ KS: Kỹ sư.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ GS: Giáo sư.
...

Post Top Ad