NKBV là gì? Ý nghĩa của từ nkbv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

NKBV là gì? Ý nghĩa của từ nkbv

NKBV là gì ?

NKBV là “Nhiễm khuẩn bệnh viện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NKBV

NKBV có nghĩa “Nhiễm khuẩn bệnh viện”.

NKBV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKBV là “Nhiễm khuẩn bệnh viện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NKBV:
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ TV: Thư viện.
+ VKS: Viện Kiểm sát.
+ KCB: Khám chữa bệnh.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
...

Post Top Ad