NHTMCP là gì? Ý nghĩa của từ nhtmcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

NHTMCP là gì? Ý nghĩa của từ nhtmcp

NHTMCP là gì ?

NHTMCP là “Ngân hàng thương mại cổ phần” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTMCP

NHTMCP có nghĩa “Ngân hàng thương mại cổ phần”.

NHTMCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTMCP là “Ngân hàng thương mại cổ phần”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTMCP:
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ PM: Phần mềm.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ KTM: Khu thương mại.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ TMĐT: Thương mại điện tử.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TM: Thương mại.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
...

Post Top Ad