NKT là gì? Ý nghĩa của từ nkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

NKT là gì? Ý nghĩa của từ nkt

NKT là gì ?

NKT là “Người khuyết tật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NKT

NKT có nghĩa “Người khuyết tật”.

NKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKT là “Người khuyết tật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NKT:
+ NTD: Người tiêu dùng.
+ NĐVN: Người đẹp Việt Nam.
+ NLĐ: Người lao động.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
...

Post Top Ad