PC16 là gì? Ý nghĩa của từ pc16 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

PC16 là gì? Ý nghĩa của từ pc16

PC16 là gì ?

PC16 là “Phòng Cảnh sát điều tra” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PC16

PC16 có nghĩa “Phòng Cảnh sát điều tra”.

PC16 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PC16 là “Phòng Cảnh sát điều tra”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PC16:
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ ĐC: Điều chế.
+ BP: Biên phòng.
+ ĐS: Đồ sát.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ VP: Văn phòng.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ GĐĐH: Giám đốc điều hành.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ ĐTV: Điều tra viên.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
...

Post Top Ad