KV1 là gì? Ý nghĩa của từ kv1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

KV1 là gì? Ý nghĩa của từ kv1

KV1 là gì ?

KV1 là “Khu vực 1” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KV1

KV1 có nghĩa “Khu vực 1”.

KV1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KV1 là “Khu vực 1”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KV1:
+ KV: Khu vực.
+ KV2: Khu vực 2.
+ KDC: Khu dân cư.
+ KĐS: Khu đường sông.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ KCX: Khu chế xuất.
...

Post Top Ad