KNTC là gì? Ý nghĩa của từ kntc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

KNTC là gì? Ý nghĩa của từ kntc

KNTC là gì ?

KNTC là “Khiếu nại tố cáo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KNTC

KNTC có nghĩa “Khiếu nại tố cáo”.

KNTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KNTC là “Khiếu nại tố cáo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KNTC:
+ QC: Quảng cáo.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
...

Post Top Ad