THX là gì? Ý nghĩa của từ thx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

THX là gì? Ý nghĩa của từ thx

THX là gì ?

THX là “Tân hoa xã” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THX

THX có nghĩa “Tân hoa xã”.

THX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THX là “Tân hoa xã”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THX:
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ HHTG: Hoa hậu thế giới.
+ TX: Thị xã.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ TSN: Tân Sơn Nhất.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ XH: Xã hội.
...

Post Top Ad